Daukšiagirės dvaras

Daukšiagirės dvaras

Pakuonio sen., Prienų raj.

dauksiagires-dvaras

Daukšiagirės dvaro istorija

Daukšiagirės dvaras yra Pakuonio seniūnijoje, Prienų rajone. Pakuonis svarbus visos Užnemunės, dvarais ir pilivarkais itin gausaus krašto, istorijoje. Pasak XX a. pr. Pakuonio apylinkės piliakalnius tyrinėjusio rusų archeologo plk. S. Masalitinovo, žmonių ten gyventa jau III-IV a. pr. Kr., tačiau rašytiniuose šaltiniuose Pakuonis paminėtas palyginti vėlai, tik 1744 metais. Šioje vietovėje anksčiau nei anapus Nemuno buvo panaikinta baudžiava, todėl žmonės gyveno turtingiau. Įdomus faktas, kad čia anksčiau įvestos privalomos pavardės. Istoriniai šaltiniai teigia, kad 1812 m. per Pakuonio apylinkės kaimus pražygiavo Napoleono armija. O gyventojai iš kartos į kartą perduoda, kad Napoleonas nakvojęs Bačkininkėlių dvaro svirne.

Nuo Prienų-Kauno plento, Nemuno link, visas kraštas buvo nusėtas dvarais ir pilivarkais. XIX a. antrojoje pusėje, panaikinus baudžiavą, apie 20 dvarų priklausė turtuoliui Rudolfui Jakubovskiui. Dvarininkui mirus, jo žmona anglė dvarus išpardavė.

Daukšiagirės dvaras buvo pastatytas XIX a. antrojoje pusėje, 1887 m. Tai – romantizmo stiliaus dvaro rūmai. Dvaras buvo statytas žydų tautybės asmenų, trijų brolių Frankelių. Jauniausias brolis Dovydas Frenkelis Daukšiagirės dvarą valdė iki 1923-1924 m. Nuo 1925-1928 m. dvarą valdė J. K. Sasnauskas. Vėliau dvaras perduotas Chodakovskiams. Šie dvarą pardavė Kazei Kudirkaitei, kuri ištekėjo už Lietuvos respublikos Pramonės ir prekybos departamento direktoriaus J. Norkaičio. J. Norkaitis dvarą valdė nuo 1928 m. iki 1940 m. sovietinės okupacijos ir nacionalizacijos.

Tarpukariu į Daukšiagirės dvarą atvykdavo Lietuvos Respublikos prezidentas Antanas Smetona su žmona ir ministrais. Istoriniuose šaltiniuose taip pat minima, kad dvare svečiuodavosi generolai Stasys Raštikis, Silvestras Žukauskas. Dvarui tuo metu priklausė 100 ha žemės. Tarybiniais laikais dvaras nacionalizuotas. Dvaro rūmai buvo labai geros būklės, todėl čia buvo įsteigta mokykla.

Šiuo metu dvaras yra privatizuotas ir restauruotas. Jo architektūrinis paveldas išlaikytas. Dvaro pastatus supa išlikęs originalus parkas su tvenkinių sistema. Išliko dvaro rūmai, trys ūkiniai pastatai, svirnas, kalvė, kumetynas ir raudonų molio plytų buvusi spirito varykla.

Dvaro panoraminės nuotraukos: http://www.panoramas.lt/zemelapis/#!/lt/1897/14/54.72847582611008,24.068597728441546

Pasiteiravimui: info@autodalys.eu