Daukšiagirės dvaras

Daukšiagirės dvaras

Pakuonio sen., Prienų raj.

dauksiagires-dvaras

Daukšiagirės dvaro istorija

Daukšiagirės dvaras buvo pastatytas XIX a. antrojoje pusėje, 1887 m. Tai – romantizmo stiliaus dvaro rūmai. Dvaras buvo pastatytas žydų tautybės asmenų, trijų brolių Frankelių. Iki dabar išlikusi romantizmo stiliaus dvaro puošyba: keturlapio dobilo (laimės simbolio) ornamentai ant dvaro fasado, jaunikaičio ir merginos skulptūros dvaro fasade prie paradinių durų, raityti lubų ornamentai pokylių salėje. XIX a. dvarą supo sodai, gėlynai, parkas, vandens telkiniai. Net 80 a teritoriją sudarančius vandens telkinius jungė kanalai.

Kad dvaras duotų pelno, netoliese Daukšiagirės dvaro broliai žydai įsteigė spirito varyklą. Faktas, kad spirito varykla priklausė broliams Frenkeliams, užfiksuotas Kauno ir Suvalkų akcizų valdybos fondo bylose.

Dovydas Frenkelis Daukšiagirės dvarą valdė iki 1923-1924 m.

1923 m. dvarą su 264 ha žemės ir spirito varyklą nusipirko lenkas inžinierius Jonas – Ksaveras Sasnovskis – jį vietiniai Sasnausku vadino.  Kumečiai Sasnauką minėjo geraširdžiu buvus, tačiau kaimo žmonės žinojo, kad jis turėjo nemažai įsiskolinimų. Todėl dvarą su priklausančiomis žemėmis 1926 m. perleido naujiems šeimininkams Chodakovskiams, nes už 10’000 litų skolą dvarą J. K. Sasnauskas buvo įkeitęs pulkininko Chodakovskio naudai.

Pulkininkas Chodakovskis buvo artimas prezidento Antano Smetonos žmonos Sofijos Chodakauskaitės – Smetonienės giminaitis. Kumečiai su nuostaba stebėdavo, kai po Daukšiagirę vaikštinėdavo pirmoji šalies dama su dukromis.

Apie 1928 m. Daukšiagirės dvaras buvo parduodamas aukcione. Jame dėl dvaro įsigijimo varžėsi du pirkėjai: Kazė Kudirkienė ir tuometis Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos Prekybos departamento direktorius Jonas Norkaitis. Abu pirkėjai labai norėjo šio dvaro, tačiau jį nupirko Kazė Kudirkienė. Aukštas valdininkas Jonas Norkaitis pasitikėjimo savimi nestokojo ir juokėsi, kad “murzė boba dvaro nenupirks”, tačiau liko it musę kandęs.

Nepaisant to, laikinojoje sostinėje aukštas pareigas ėjęs jaunas ambicingas valstybės tarnautojas Jonas Norkaitis rankų nenuleido. Pasirodo, rungdamasis dėl dvaro jau buvo įsižiūrėjęs naujos dvaro savininkės dukrą. Tad jis nepamiršo ne tik gražaus dvaro, bet ir čia matytos K. Kudirkienės dukros. Į Daukšiagirę Norkaitis ryžosi atvykti su dar rimtesniais ketinimais – piršlybomis. Merginai sutikus, kaip kraitis jaunai šeimai atiteko ir dvaras Taip J. Norkaitis vienu šūviu nušovė du zuikius – gavo ir puikų dvarą, ir gražią žmoną.

Valdant J. Norkaičiui, Daukšiagirės dvaras klestėjo: buvo pastatyti dideli tvartai, daržinė, veikė spirito varykla, šalia iškilo svirnas, kalvė, kiek toliau – kumetynas. Dvarui tuo metu priklausė 100 ha žemės.

Dvarininkas į savo valdas kviesdavosi svarbias pareigas einančius svečius.  Atvykėliams J. Norkaitis negailėdavo įmantriausių valgių ir gėrimų. Šeimininko pamaloninti svečiai skolingi nelikdavo. Ūkis „už pavyzdingumą“ vis buvo skatinamas valstybės iždo premijomis. Tarpukario nepriklausomos Lietuvos laikais per Joninių šventes Daukšiagirės dvare svečiuodavosi iš Kauno atvykę Respublikos prezidentas Antanas Smetona su žmona ir ministrais. Istoriniuose šaltiniuose minima, jog dvare svečiuodavosi ir daug kitų svarbių valdininkų – čia atvykdavo generolai Stasys Raštikis, Silvestras Žukauskas.

Jonas Norkaitis dvarą valdė iki 1940 m. Tarybiniais laikais dvaras buvo nacionalizuotas. Po karo iš šalia esančio Pakuonio miestelio mažai kas liko – viską pasiglemžė karo mūšių liepsnos. 1944-ųjų rudenį vaikai mokslo metus pradėjo Daukšiagirės dvaro rūmuose, nes šie buvo labai gerame stovyje. Dvaro rūmuose Pakuonio mokykla – progimnazija veikė 1944-1948 metais.

Sovietmečiu dvaro žemėse ir teritorijoje buvo įkurtas tarybinis ūkis, vėliau tapęs Daukšiagirės sodininkystės tarybiniu ūkiu.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, nuosavybės teisės į dvarą buvo sugrąžintos paskutiniųjų dvaro savininkų Norkaičių vienturčiui sūnui Jonui Norkaičiui. Tačiau pastarasis gyvendamas Vokietijose nutarė, jog dėl laiko ir lėšų stygiaus nesugebės dvaro atgavinti ir perdavė dvarą valstybės žinion.

2002-10-23 VĮ Valstybės turto fondas surengė aukcioną, kuriame dalyvavo du pirkėjai. Avarinės būklės Daukšiagirės dvarą įsigijo Kauno verslininkas Petras Ritas Ūselis. Nuo 2003 m. dvaro rūmai ir parkas buvo pradėti rekonstruoti.

Šiuo dvaras yra pilnai restauruotas. Jo architektūrinis paveldas išlaikytas. Dvaro pastatus supa išlikęs originalus parkas su tvenkinių sistema.

Kviečiame Daukšiagirės dvare švęsti gražiausias Jūsų gyvenimo šventes. Aptverta 4,5 ha ploto dvaro parko su tvenkiniais teritorija užtikrina šventės privatumą. 100 kv.m. pokylių salėje telpa 40-60 žmonių, o nakvynė dvaro rūmuose paruošta 35-40 svečių.

Dvaro panoraminės nuotraukos: http://www.panoramas.lt/zemelapis/#!/lt/1897/14/54.72847582611008,24.068597728441546

Pasiteiravimui:

Giedrė: tel. 8-698-29259

dvaroinfo@gmail.com

video: https://www.youtube.com/watch?v=FoaZdibgTA0