Frenkelio kambarys

Rytinėje dvaro pusėje su vaizdu į paradinį kiemą esantis kambarys pavadintas dvarą stačiusio žydo Dovydo Frenkelio vardu. Dvarininkas buvo verslus žmogus, komersantas, dvare įrengęs spirito varyklą, todėl kambario interjerą papuošėme antikvariniais paveikslais, vaizduojančiais to meto ponų susitikimus ar verslo vakarienes.  

Iš Daukšiagirės kaimo gyventojos Onos (g.1903m.), dirbusios dvare virėja, pasakojimo:
“Daukšiagirės dvarą valdė trys broliai Frenkeliai, žydai. Visi trys stambūs vyrai buvo. Vasarai jie išvažiuodavo į Ameriką, visą rūpestį palikdavo mano tėtei. Sugrįžę dovanų duodavo, buvo labai patenkinti, kad rasdavo viską sutvarkyta, kumečiams ordinarijos atiduotos. Kumečiai valgė ir gyveno kas sau, gaudavo grūdų ordinarijas, laikydavo po karvę, avį, bulių, linų pasėdavo, kiaulių laikydavo kiekas kas gali.”