Kambarinių kambarys

Daukšiagirės dvaro rūmų palėpėje išlikę autentiški 1887 m. dvaro statybos laikų konstruktyvo elementai. Tai mediniai balkiai, metalinės durų staktų sutvirtinimo detalės. 1954 m. parengtoje dvaro architektūrinėje analizėje rašoma, kad fachverkinio tipo palėpės siena yra vokiečių meistrų darbas. Puikiai išsilaikę balkiai šioje sienoje sutvirtinti mediniais kaiščiais, o sienos mūrytos tinku, nuglaistytos moliu ir nubalintos. Balkiai atnaujinti, impregnuoti aliejumi.