Dvaro rūsiai

Po visu dvaru yra išlikę itin autentiški skliautiniai rūsiai. Architektūriniu požiūriu tai vertingiausios patalpos visame dvare. Rūsiai yra visiškai autentiški, juose neatlikta restauracija. XIX a. pab. – XX a.pr. šiuose rūsiuose buvo sandėliuojama dvarui priklausiusios spirito varyklos produkcija, žemės ūkio produktai. Rūsio grindys dengtos raudono molio plytomis, o pamatai padaryti iš sprogdintų akmenų. Įdomu tai, kad dvaro apylinkėse tokio dydžio akmenų neaptinkama, o istoriniuose dokumentuose nurodoma, kad dvaro pamatų statybai akmenys buvo vežami iš Panemunės ir jau atvežti vietoje sprogdinti, siekiant išgauti kuo vienodesnės formos luitus statybai.
Beje, keletas žmonių pasakojo, jog rūsyje vaidenasi! Skirtingi žmonės pasakoja apie pasirodžiusį vyriškį su bakenbardais, pasipuošusį galifė kelnėmis, auliniais batais iki kelių, vilkintį ilgu žaliu aksominiu švarku…
Švenčių metų rūsiai atgyja: čia žvakių šviesoje degustuojamas tarpukario laikų mėgstamiausias šildantis gėrimas, svečiams pasakojama dvaro istorija, vyksta jaunavedžių fotosesijos.